Zwyczaj kolędowania

święta

Zwyczaj kolędowania, choć coraz rzadszy, nadal zachował się na wielu polskich wsiach, rzadziej w miastach. Na wsiach kolędnicy, składali się głownie w młodzieży, i to tej najbiedniejszej, która poprzez kolędowanie chciała podreperować swój ubogi budżet. Często kolędnicy przebierali się za różne postaci, jak śmierć, diabeł, czy król. Wchodzili oni do chaty gospodarza, odstawiali różnego rodzaju scenki, ale przede wszystkim kolędowali. Śpiewali wigilijne kolędy, po czym prosili o drobne datki, na przykład jedzenie czy pieniądze.

Co ciekawe kolędnicy byli przyjmowani z niezmierną uprzejmością w każdym domu. Wierzono bowiem, że kolędownicy przynoszą szczęście dobrobyt i wiele innych zasług dla domu i jego mieszkańców. Bywały również takie kolędy w których sąsiedzi odwiedzali siebie na wzajem, obdarowywali się datkami, i składali sobie życzenia śpiewając przy tym kolędy. Kto dzisiaj pamięta jeszcze takie zwyczaje? Dziś trudno sobie wyobrazić sąsiedzkie kolędowanie. Jednak ten zwyczaj jest praktykowany jeszcze w niektórych rejonach polski.