Dawne zwyczaje

święta

Polska, była krajem gdzie tradycji, zabobonów, oraz zwyczajów towarzyszących Bożemu Narodzeniu było bez liku. Choć dzisiaj wiele z tych zwyczajów zostało zapomnianych, nadal w niektórych polskich domach, można je spotkać, być może nawet nasze bacie opowiadały nam o niektórych z nich. Wszelkie zwyczaje związane z Bożym narodzeniem obecne były głownie w wiejskich chatach. Wtedy to nie można było wykonywać żadnych prac gospodarskich, potrawy, jedzenie było trzeba wykonywać dzień wcześniej.

Kobiety, zaś nie mogły przez cały dzień przeglądać się w lustrze, a raz zaplecione warkocze i koki, nie mogły być poprawiane. W tym dniu, nie wskazane były także odwiedziny. Unikano po prostu tego, by nie ściągnąć na siebie, niepotrzebne wypadki. Święta spędzano głownie w towarzystwie rodziny, bez zbytecznie hucznych zabaw Do tej pory zwyczaj spędzania Świąt Bożego Narodzenia w gronie tylko rodziny, przetrwał do dziś. Przecież każdy z nas, tak szczególne Święta jak Boże narodzenie chce spędzić z najbliższymi mu ludźmi.